در این مقاله می خواهیم درباره ups و انواع UPS کمی صحبت کنیم. UPS به معنای منبع تغذیه بدون وقفه بوده که جز جدا نشدنی از سیستم های ایمنی و هشدار دهنده است!