Switch Cisco WS-C4948-10GE-E-NOB

سوئیچ (switch) یکی از عناصر اصلی و مهم در شبکه های کامپیوتری است در این دستگاه علاوه بر دریافت وارسال سیگنال کار های دیگری نیز انجام می شود