کابل فیبر نوری نگزنس در انواع مختلف Single Mode و Multi-mode جهت مصارف Indoor  و Outdoor مورد استفاده قرار می گیرد که در این مقاله قصد توضیح اجزای آنها را داریم.